Skip to main content

Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm dịp tết Nguyên đán 2022

Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Thực hiện kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. UBND xã Minh Tiến thành lập Quyết định số 13/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 01 năm 2022 Quyết định kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2022 trên địa bàn xã Minh Tiến.

1

UBND xã chia làm hai đoàn, Các đoàn kiểm tra làm đúng quy định của pháp luật; tuyệt đối không để sản phẩm không bảo đảm an toàn, không rõ nguồn gốc, không đúng quy định về ghi nhãn hoặc có các vi phạm khác lưu thông trên thị trường.

2

Qua kiểm tra đoàn không phát hiện các cửa hàng nào có hành vi sai phạm. Nguồn gốc xuất xứ các loại mặt hàng đều rõ dàng.

Nguyễn Thị Nga – Văn hóa xã hội

About