Skip to main content

Dân quân xã Minh Tiến làm công tác dân vận trong huấn luyện năm 2024

Dân quân xã Minh Tiến làm công tác dân vận trong huấn luyện năm 2024

Thực hiện kế số: 87/KH-BTC ngày 07/6/2024 của BTC huấn luyện Dân quân xã Minh Tiến năm 2024.. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác về công tác dân vận “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Lực lượng dân quân xã phối hợp với các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện công tác dân vận trong thời gian huấn luyện. Ngày 11,12 tháng 6 năm 2024 BTC huấn luyện Dân quân xã Minh Tiến đã Tổ chức lao động công trình xây dựng tường rào và bục khán đài nhà văn hóa thôn Đồng Khu, Minh Tiến.

An ninh quốc phòng

 

Phát huy vai trò xung kích của lực lượng Dân quân tham gia làm nhiệm vụ; phối hợp với các đoàn thể xã, Trưởng thôn; xây dựng cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng cảnh quan môi trường, góp phần giải quyết những khó khăn của địa phương.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, vì vậy các đồng chí được tham gia đã  thực hiện nghiêm túc thực hiện theo Kế hoạch đã được phân công, lao động có hiệu quả và làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Dân quân,

 

An ninh quốc phòng

Làm tốt CTDV, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng hiện nay, đòi hỏi sự quan tâm thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở cũng như sự phấn đấu tích cực của mọi cán bộ, chiến sĩ DQ.

Bằng những việc làm thiết thực, lực lượng dân quân xã Minh Tiến đã để lại hình ảnh tốt đẹp trong nhân dân, qua đó, tăng cường tình đoàn kết quân – dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Thông qua công tác dân vận đã giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ dân quân nâng cao ý thức trách nhiệm về bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về âm mưu chống phá nước ta của các thế lực thù địch, đề cao cảnh giác cách mạng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương./.

 

Nguyễn Nga - VHXH

About