Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hứa Văn Thưởng

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

0978 189 639

2

Trịnh Quốc Cường

Phó Bí thư Đảng ủy

0399 398 496

3

Hoàng Trung Hiếu

Phó Chủ tịch HĐND xã

0977 695 641

About