Skip to main content

Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Thực Hiện Giao Dịch Tháng 5/2024

Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Thực Hiện Giao Dịch Tháng 5/2024

           Sáng nay ngày 17/5/2024 Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hữu Lũng đến tại UBND xã thực hiện giao dịch tháng 5/2024. Thực  hiện văn bản chỉ đạo các cấp. Ngân hàng đã chủ động lên lịch giao dịch cho các xã. Minh Tiến thực hiện vào ngày 17 hàng tháng, công tác chủ yếu là thu lãi, trả lãi theo kỳ và quay vòng vốn cho các hộ có nhu cầu vay.

tin kinh tế chính trị

          Các đối tượng vay vốn chủ yếu là đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ mới thoát cận nghèo và vốn vay học sinh sinh viên. Tổng số dư nợ tính đến ngày 17/5/2024 là 17.369.200.000đ, tổng doanh số thu lãi 116.492.853đ, số dư tiết kiệm 780.477.716đ

tin khinh tế chính trị

          Hiện tại trên địa bàn xã Minh Tiến có 9 tổ tiết kiệm và vay vốn, các tổ trưởng là các hội viên của Hội Nông Dân, Hội Phụ Nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên xã. Các tổ tiết kiệm vay vốn hoạt động dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ ngành mình sự giám sát của ban UBND xã và Ngân Hàng chính sách xã hội huyện. Qua các năm thực hiện các tổ vay vốn tiết kiệm đều phát huy được khả năng tiếp nhận nguồn vốn và thu nộp lãi đúng định kỳ.

 

Nguyễn Nga - VHXH

About