Skip to main content
Trích yếu kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2024
Số hiệu văn bản
46
Ngày ban hành
05-03-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About