Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Triệu Thành Thế

Chủ tịch UB MTTQ xã

0984 394 389

2

Nông Thị Thuận

Chủ tịch Hội LHPN xã

0394 028 928

3

Đường Văn Toàn

Chủ tịch Hội CCB xã

0346 868 895

4

Trần Văn Bẩy

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0975 085 127

5

Nông Trung Kiên

Bí thư Đoàn Thanh niên xã

0972 924 222

About