Skip to main content
Trích yếu Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND xã Minh Tiến
Số hiệu văn bản
118
Ngày ban hành
13-10-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About