Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch phòng chống dịch xã Minh Tiến
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã Minh Tiến năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch cải cách hành chính xã Minh Tiến năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch chuyển đổi số xã Minh Tiến năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Chỉ Thị số 02/CT-UBND, ngày 10/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu kế hoach ra quân đần xuân năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Tổ chức tiếp xúc cử tri năm 2024 của Thường trực HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn xã Minh Tiến
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Thực hiện công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH trên địa bàn xã Minh Tiến năm 20
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Kế hoạch

About