Skip to main content
Trích yếu Thông báo về việc phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Thông báo V/v phòng trừ rây nâu, rầy lưng trắng hại lúa vụ mùa 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Thông báo Lịch trực tiếp nhận các thông tin và phối hợp xử lý các hành vi VPHC trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã tháng 9 năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Thông báo về việc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn hại lúa mùa năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Thông báo đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn xã Minh Tiến
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu THÔNG BÁO Phân công thực hiện hướng dẫn người dân kích hoạt định danh điện tử trên địa bàn xã Minh Tiến
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Thông báo Lịch tổ chức Lễ phát động chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Tổ chức giải bóng chuyền hơi xã Minh Tiến nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023)
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND xã
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Thông báo phòng trừ sâu cuốn lá
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Thông báo

About