Skip to main content
UBND xã Minh Tiến họp HĐNV quân sự xã

Minh Tiến bế mạc huấn luyện dân quân năm 2021

LẾ KẾT NẠP DÂN QUÂN MỚI VÀ KHAI MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2021

Subscribe to An ninh - Quốc phòng

About