Skip to main content

Hội nghị tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật

Hội nghị tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật

 

Ngày 22/5/2024 UBND xã Minh Tiến tổ chức hội nghị tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về hướng dẫn xây dựng mô hình chi hội, Tổ hội nghề nghiệp, Kỹ năng  về sản xuất kinh doanh, tiêu thụ nông sản tiến tới thành lập tổ hợp tác xã nộng nghiệp.

Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Hứa Văn Thưởng, Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Vi Quang Chung, Chủ tịch Hội nông dân Tỉnh, Các ban ngành đoàn thể xã cùng 90 ông bà xã viên của các thôn trên địa bàn toàn xã.

kinh tế - chính trị

Toàn cảnh HN

Hội nghị được nghe đồng chí Vi Quang Chung, Phó Chủ tịch Hội nông dân Tỉnh nêu rõ vai trò việc hình thành và phát triển chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp đã thể hiện vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dich cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Xuất phát từ nhu cầu hội viên nông dân trên cơ sở phù hợp với điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau giữa các hội viên với nông dân toàn xã trong việc phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, nhanh và bền vững. Khẳng định vai trò quan trọng trong hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện cho kinh tế hộ trong tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, sử dụng dịch vụ, tiếp cận thị trường.

Kinh tế - chính trị

Đ/c Vi Quang Chung phát biểu tại HN

Thông qua lớp tập huấn nhằm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để cán bộ và nhân dân ứng dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao ở các địa phương trong xã.

 

Nguyễn Nga - VHXH

 

About