Skip to main content
Trích yếu Tổ chức tiếp xúc cử tri năm 2024 của Thường trực HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số hiệu văn bản
01
Ngày ban hành
03-01-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About