Skip to main content
Trích yếu BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP năm 2023 xã Minh Tiến
Số hiệu văn bản
216
Ngày ban hành
14-12-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About