Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã Minh Tiến năm 2024
Số hiệu văn bản
27
Ngày ban hành
20-02-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About