Skip to main content
Trích yếu kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Tháng hành động về môi trường năm 2024 trên địa xã Minh Tiến
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn xã Minh Tiến
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Thực hiện Chương trình, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn xã Minh Tiến năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Tuyên truyền, triển khai Cuộc thi ảnh “Giây phút hạnh phúc bên gia đình” tỉnh Lạng Sơn năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học năm 2024 trên địa bàn xã Minh Tiến
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện quản lý nhà nước về công tác chứng thực năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch phòng chống dịch xã Minh Tiến
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã Minh Tiến năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Kế hoạch

About