Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học năm 2024 trên địa bàn xã Minh Tiến
Số hiệu văn bản
56
Ngày ban hành
22-03-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About