Skip to main content

UBND xã Minh Tiến họp HĐNV quân sự xã

UBND xã họp HĐNV Quân sự xã

Nhằm đảm bảo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đạt chỉ tiêu. Ngày 13/10/2021 UBND xã đã họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã. Tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn nghĩa vụ quân sự năm 2021 cho công dân chuẩn bị sẵn sàng nhập ngũ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đ/c Hoàng Văn Tài, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch HĐNV Quân sự xã. Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND cùng các thành viên Hội đồng NVQS xã, Thôn đội trưởng và Trưởng các thôn trên địa bàn xã.

1

Tại hội nghị, Hội đồng NVQS  xã đã thông qua danh sách 52 nam thanh niên đủ điều kiện tiêu chuẩn sơ tuyển sức khỏe trước khi được diều động khám sức khỏe thực hiện NVQS. Trong thời gian tới, Hội đồng NVQS xã sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan rà soát các đối tượng thanh niên trong độ tuổi để bổ sung vào danh sách nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2022.

Kết luận tại Hội nghị, đ/c Hoàng Văn Tài nhấn mạnh để hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022, Hội đồng NVQS xã cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đặc biệt là Công an trong thực hiện các bước như: nắm và quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, làm tốt công tác sơ tuyển đảm bảo đúng độ tuổi, nắm chắc nghề nghiệp, công việc, trình độ của các nam thanh niên để chủ động trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cũng như việc đảm bảo công tác tuyển quân đúng luật, đúng quy trình. Bên cạnh đó, các ngành, đoàn thể và các thành viên Hội đồng NVQS xã cũng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Luật NVQS đến với quần chúng nhân dân, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các thanh niên và gia đình có con em nằm trong diện gọi, khám tuyển NVQS thực hiện tốt nghĩa vụ công dân trong việc bảo vệ Tổ quốc ./

Nguyễn Thị Nga – Văn hóa xã hội

 

About