Skip to main content

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ HỌP MỞ RỘNG

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/HU, ngày 02/6/2021 kế hoạch kiểm điểm. đánh giá, xếp loại chất lương đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021.

Sáng ngày 07/12/2021. Đảng bộ xã Minh Tiến đã triển khai kế hoạch kiểm điểm. đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021. Đến toàn thể các đồng chí Đảng ủy viên và các đồn chí bí thư các Chi bộ.

1

Toàn cảnh cuộc họp

Trọng cuộc họp đồng chí Trịnh Quốc Cường, Phó Bí thư Đảng ủy  đã thông qua kế hoạch số 52-KH/ĐU, ngày 06/12/2021 kế hoạch kiểm điểm. đánh giá, xếp loại chất lương đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021. Qua đó đồng chí cũng đã hướng dẫn các chi bộ các loại phiếu, biểu mà chi bộ cần làm.

2

Đồng chí Trịnh Quốc cường, PBT ĐU thông qua các văn bản

Cũng trong cuộc họp đồng chí Hoàng Văn Tài, Chủ tịch UBND xã thông qua kế hoạch đánh giá cán bộ, công chức năm 2021. Đồng chí đã thông qua biểu chấm điểm cơ quan biểu chấm điểm chính quyền cơ sở. Qua chấm điểm đơn vị được 88,5 điểm. Đạt loại Xuất

Kết thúc cuộc họp đồng chí Hứa Văn Thưởng Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh các chi bộ cần tiến hành kiểm điểm và nộp kết quả về Đảng ủy trước ngày 15/12/2021. Để Đảng ủy kịp thời tổng hợp và báo cáo Huyện ủy.

Nguyễn Thị Nga – Văn hóa xã hội

About