Skip to main content

Đại hôi công đoàn cơ sở xã Minh Tiến nhiệm kỳ 2023 -2028

Đại hôi công đoàn cơ sở xã Minh Tiến nhiệm kỳ 2023 -2028

 

Sáng ngày 25/4/2023, Công đoàn cơ sở xã Minh Tiến đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Bích Hà, Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện; Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể xã Minh Tiến.

Công đoàn xã Minh Tiến có 19 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng Công đoàn xã đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định rõ vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống cho đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

 

Ảnh: Các thành viên công đoàn cơ sở xã Minh Tiến

Nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn đã phối hợp với UBND xã quan tâm đến đời sống, việc làm của đoàn viên công đoàn; thực hiện tốt chế độ chính sách, tổ chức thăm hỏi đoàn viên, tặng quà nhân các dịp ngày Lễ, Tết. Các hoạt động trong đơn vị đều được thực hiện dân chủ, công khai.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong xã đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, phát huy nội lực là chính, kết hợp tranh thủ các nguồn hỗ trợ, kích cầu của nhà nước để tiếp tục đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Bích Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, các thành tích đã đạt được của xã Minh Tiến nói chung, Công đoàn xã nói riêng. Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn xã tiếp tục thực hiện tốt, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, lấy lợi ích của đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp thu hút người lao động và tổ chức công đoàn; đặc biệt quan tâm, chăm lo tới đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công việc cho đoàn viên, người lao động; phát động phong trào thi đua yêu nước phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, bản lĩnh, kiến thức cho đoàn viên Công đoàn.

Với tinh thần Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn xã Minh Tiến nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí, bầu đồng chí Hoàng Trung Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn xã và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Hữu Lũng nhiệm kỳ 2023-2028./.

 

 

Nguyễn Thị Nga- Công chức VHXH

 

About