Skip to main content

Đại Hội Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Xã Minh Tiến Lần Thứ XIX, Nhiệm Kỳ 2024-2029.

Đại Hội Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Xã Minh Tiến Lần Thứ XIX, Nhiệm Kỳ 2024-2029.

 

         Ngày 29/03/2024 Ủy ban MTTQ Việt Nam Xã Minh Tiến long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Xã lần thứ XIX nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Ông Hoàng Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã MinhTiến, 80 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân dự Đại hội.

tin tức hoạt động
                                                                                     Toàn cảnh Đại hội

    Nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Minh Tiến đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp, thực hiện đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Uỷ ban MTTQ xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua được MTTQ xã triển khai kịp thời, sâu rộng. Với nhiều hình thức, cách làm phong phú, thiết thực, hiệu quả đã động viên nhân dân hăng hái tham gia.

          Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức mặt trận, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

tin tức hoạt động
                          Ông Hoàng Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UB MTTQ Huyện phát viểu chỉ đạo ĐH

         Phát biểu tại đại hội, Ông Hoàng Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện biểu dương, chúc mừng những kết quả Ủy ban MTTQ xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận xã Minh Tiến trong nhiệm kỳ mới, Ông đề xuất một số giải pháp như: cần phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường vận động, khích lệ Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Cùng với đó, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội; đề xuất cấp ủy những chính sách sát đúng, kịp thời. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ kết quả”; nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

tin tức hoạt động
                                                                        Ủy viên BCH khóa mới Ra mắt ĐH

    Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Minh Tiến nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã hiệp thương bầu 31 uỷ viên vào Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ông Triệu Thành Thế - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Minh Tiến nhiệm kỳ 2019 - 2024 được hiệp thương tái cử chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Minh Tiến nhiệm kỳ 2024 - 2029.   

   Nhân dịp này, Ủy ban UBND xã tặng giấy khen 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024; tặng quà cho các đồng chí thôi không tham gia Ủy ban MTTQ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 

                                                                         Nguyễn Nga - VHXH

About