Skip to main content
Hội nghị tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật

Hội nghị tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thu

Chi bộ Minh Lễ, xã Minh Tiến sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024

Chi bộ Minh Lễ, xã Minh T

Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Thực Hiện Giao Dịch Tháng 5/2024

Đảng ủy – UBND xã giao ban công tác quý I, triển khai công tác quý II năm 2024 và thực hiện NQ số77-NQ/TU, ngày 25/5/2022 của BTV Tỉnh ủy

Hội nghị công tác Đảng, chính quyền năm 2023

Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Minh Tiến

Lễ trao tặng Huy hiệu đảng

Hội nghị đánh giá, kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ xã

Đánh giá phân loại cán bộ, công chức năm 2021

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ HỌP MỞ RỘNG

Subscribe to Kinh tế - Chính trị

About