Skip to main content
Ban Chấp hành Đảng bộ xã họp tháng 11

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11 năm 2021

Ban Chấp hành Đảng bộ xã họp giao ban tháng 11

HĐND xã Minh Tiến giám sát thôn Quyết Tâm

Thực hiện

Chi bộ thôn Bến Cát tổ chức sinh hoạt đảng tháng 10 năm 2021

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến

Hội nghị trực tuyến công tác dân vận

Hội nghị đối thoại cấp ủy, chính quyền xã Minh Tiến

Công tác lãnh đạo 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ xã

Subscribe to Kinh tế - Chính trị

About