Skip to main content

Thôn Nhị Liên tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nhị Liên xã Minh Lễ

Chiều ngày 18/11/2023, Ban Công tác Mặt trận thôn Nhị Liên tổ chức Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Tham dự ngày hội có đồng chí Hứa Văn Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Đồng Chí Hoàng Văn Tài, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã, Các ban ngành đoàn thể cùng đông đảo Nhân dân trong khu dân cư dự.

 

Văn hóa xã hội

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong thôn Nhị Liên đã tăng cường động viên, hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống mới; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Nhân dân đã tiếp thu các giống cây trồng, giống lúa mới có giá trị kinh tế cao và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Diện mạo thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hoạt động nhân đạo từ thiện, tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt.

Phát biểu tại Ngày Hội, đồng chí Hứa Văn Thưởng, Bí thư Đảng ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thôn đạt được trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận thôn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Hỗ trợ Nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các gia đình, dòng họ động viên con, cháu hăng say học tập, lao động sản xuất; chung tay xây dựng đời sống văn hóa mới, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Cộng đồng dân cư phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp và tinh thần đoàn kết của quê hương, tương thân tương ái, xây dựng Nhị Liên ngày càng phát triển.

 

 

Nguyễn Thị Nga - VHXH

 

About