Skip to main content
Cụm thi số III tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp cơ sở năm 2023

Công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Hội LHPN

UBND xã Minh Tiến tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 3 năm 2022

Xã Minh Tiến tham dự hội nghị đối thoại trực tuyến giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2022

Hưởng ứng giờ trái đất

Ủy ban nhân dân xã Minh Tiến thăm hỏi tặng quà trước tết

Xã Minh Tiến ra quân đầu xuân năm 2022

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Minh Tiến tổng kết công tác mặt trận năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Ủy ban nhân dân xã chi trả tiền cho lao đông tự do

Đảng Bộ, UBND xã Minh Tiến tổng kết công tác Đảng, công tác điều hành của UBND xã năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Subscribe to Tin hoạt động

About